SOMBRÉRO

is. [ isp. ] Kənarları enli şlyapa.
SOMATOLOGİYA
SON

Digər lüğətlərdə