SONET

i. ədəb. sonnet

SONCUQLAYAN
SONLUQ

Digər lüğətlərdə