SONOR

is. [ lat. ] Səs tellərinin ahəngdar hərəkəti ilə yaranan samit səs.
SONLUQ
SONRA

Digər lüğətlərdə