SONSUZ

SONSUZ I sif. Uşağı olmayan kişi və ya arvad.

SONSUZ II sif. Hədsiz, nəhayətsiz. Ürəklərə od verən; Sonsuz atəş kimiydin (Ə.Kürçaylı).

SONA
SONSUZLUQ

Значение слова в других словарях