SONSUZLUQ

SONSUZLUQ I is. Uşaqsızlıq, uşağı olmamaqlıq. Qızın üzərində qəlblər əsərdi; Ağırdır, ağırdır sonsuzluq dərdi! (Ə.Kürçaylı).

SONSUZLUQ II is. Ucu-bucağı olmayan, nəhayətsizlik. Gəl bərabər fərəhlənib ucalım; Sonsuzluğun qapısını açalım! (M.Müşfiq).

SONSUZ
SORMAQ

Значение слова в других словарях