SONUC

Kəlmə mürəkkəb söz olub və son, uc sözlərindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SONSUZ
SONULAMAQ

Digər lüğətlərdə