SORAQLAMA

“Soraqlamaq” və “soraqlaşmaq”dan f.is.
SORAQÇI
SORAQLAMAQ

Digər lüğətlərdə