SOVET

SOVET I is. Sosializm cəmiyyətinin siyasi təşkilat forması.

SOVET II is. Şura, iclas, müşavirə. Həmin məsələyə sovetdə baxılacaq.

SORMAQ
SOY

Значение слова в других словарях