SOYMAQ

Heyvanın dərisini, ağacın qabığını və s. soyuruq. Bir vaxtlar dəri, qabıq yerinə soyuntu (sıyıntı) sözünü işlətmişik. Sıyırmaqsoymaq sözləri kökdaşdır. Soymaq sözü indiki soyunmaq feilinin mənasında da işlədilib, soyun sözündəki -un şəkilçisi feilin qayıdış növünü düzəldir. Aşıq Mücrüm Kərim (XVIII əsr) yazır: Soy libası, qoy kənarə, rövşən olsun xanəmiz, / Əbrdən xali olan, ol afitabın vaxtıdı... (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SOVKA
SOYUQ

Значение слова в других словарях