SPONTANLIQ

\[lat. spontaneus – öz-özünə baş verən\] – öz-özünə baş verməklik; xarici təsirlərlə deyil, daxili səbəblər nəticəsində meydana gələn proseslərin xarakteristikasıdır; həmçinin özfəaliyyətdir, daxili meyllərin təsiri altında fəal təsir göstərmək qabiliyyəti, bacarığı.
SPİRİTÜALİZM
STOASİZM

Digər lüğətlərdə