SSENARİST

is. Ssenari yazan, ssenari müəllifi.
SSENARİÇİ
SSRİ

Digər lüğətlərdə