STAJÓR

[ fr. stagiaire] bax stajkeçən.
STAJLI
STAJORLUQ

Digər lüğətlərdə