STANDÁRT

[ ing. ]
1. Öz ölçüsünə, formasına, keyfiyyətinə görə tələbata cavab verən hər hansı bir şeyin nümunəsi.
// Bir şeyin təşkilində, qurulmasında, hazırlanmasında, həyata keçirilməsində tətbiq edilən forma, eyni tip, eyni nümunə. Standart hissə. Standart mebel.
2. məc. Bir-birinə oxşayan, şablon, basmaqəlib, orijinallıqdan məhrum. Standart sözlər. Standart ifadələr. Standart mövzular. Standart sual.
STAJORLUQ
STANDARTLAŞDIRILMA

Digər lüğətlərdə