STANSİYA

\[lat. stansia-duracaq\] 1. станция (1. тайин маршрутдалди гьерекат ийизвай поездар ва мс. транспортар акъваздай чка; dəmiryol stansiyası ракьун рекьин станция; 2. агьалийриз (гьи хьайитӀани са жигьетдай) къуллугъ авун ва я илимдин тадкъикъатар тухун патал туькӀуьрнавай чка, идара; meteoroloji stansiya метеорологиядин станция; // elektrik stansiyası электростанция); 2. станциядин (мес. дарамат).
STANİTSA
STAPEL

Digər lüğətlərdə