STAPEL

is. [ holl. ] Tikilməkdə olan gəminin saxlandığı yer; tərsanə.
STÁNSİYA
STARŞİNÁ

Digər lüğətlərdə