STASİONÁR

[ lat. stationarius]
1. Daim, həmişə bir yerdə olan, yerini dəyişməyən, bir yerdən başqa yerə köçməyən idarə, müəssisə və s. Stasionar kitabxana. Stasionar xəstəxana. Stasionar kinoteatr.
2. Ambulatoriyada deyil, xəstəxanada müalicə edilən. Stasionar xəstə.
// Belə xəstələrə xidmət edən. Stasionar həkim. Xəstəxanada stasionar şöbə.
3. Sabit, yer dəyişməz, hərəkətsiz, həmişə bir yerdə olan, bir yerə bənd edilmiş. Stasionar akkumulyator.
STARTÇI
STATİ́K

Digər lüğətlərdə