STATİ́K

sif. [ yun. ]
1. Statikaya aid.
2. Sabit, hərəkətsiz, inkişafsız (dinamik ziddi).
STASİONÁR
STÁTİKA

Digər lüğətlərdə