STÁTİKA

[ yun. statos – duran, dayanan]
1. Mexanikanın, cisimlərin güc təsiri altında tarazlıq şərtlərindən bəhs edən bölməsi.
2. Sükunət, müvazinət halı (dinamika ziddi).
STATİ́K
STATİ́ST

Digər lüğətlərdə