STATOR

is. [ lat. ] Maşınları və turbinləri hərəkətə gətirən mexanizm.
STATİ́STİKA
STATUS

Digər lüğətlərdə