STATUS

is. [ lat. ] Vətəndaşın, hüquqi şəxsin vəziyyəti.
STATOR
STELLAJ

Значение слова в других словарях