STELLAJ

is. [ alm. ] Bir şeyi dikinə qoyub saxlamaq üçün mebel, qəfəsə.
STATUS
STEND

Digər lüğətlərdə