STEND

[ ing. ]
1. Nümayiş etdirmək üçün üzərinə eksponatlar qoyulan lövhə, dəzgah, piştaxta. Sərgi stendləri.
2. tex. Maşınları quraşdırmaq və yoxlamaq üçün xüsusi qurğu, yer. Sınaq stendi.
3. idm. Sərrast atıcılıq sınaq və yarışları üçün xüsusi qurğuları olan meydança. Ovçuluq stendi.
STELLAJ
STENOQRAFÇI

Значение слова в других словарях