STEREOTİ́P

[ yun. stereos – bərk və typos – iz] mətb. Metal, rezin və s. lövhəcik üzərinə keçirilmiş mətbəə naboru surəti (çoxtirajlı və təkrar nəşr çap etmək üçün işlədilir).
STEREOSKÓP
STERİ́L

Digər lüğətlərdə