STERİLİZÁSİYA

[ lat. ] Suda qaynatma, filtrdən keçirmə və ya kimyəvi maddələrin təsirilə mikroorqanizmlərin məhv edilməsi; mikrobsuzlaşdırılma. Südün sterilizasiyası. Cərrahi alətlərin sterilizasiyası.
STERİ́L
STERİLİZÁTOR

Digər lüğətlərdə