STİLİ́STİKA

[fr., əsli yun. ]
1. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin, bədii əsərlərin dil xüsusiyyətlərini və ifadə vasitələrini öyrənən bölməsi; üslubiyyat.
2. Dilçilik elminin, dilin bədii ifadə vasitələrini öyrənməklə məşğul olan bölməsi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • STİLİSTİKA STİLİSTİKA (dilç.), ÜSLUBİYYAT
STİ́L
STİ́MUL

Digər lüğətlərdə