STİ́MUL

[ lat. stimulus] Həvəs və maraq oyadıcı amil, vadaredici səbəb. Əmək məhsuldarlığını yüksəldən stimul.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • STİMUL həvəs — maraq — şövq
STİLİ́STİKA
STİMULLAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə