STİMULYÁTOR

[ lat. ] Bitkinin inkişafını və böyüməsini sürətləndirmək üçün tətbiq edilən kimyəvi maddə.
STİMULLAŞDIRMAQ
STİROL

Digər lüğətlərdə