STOL

\[rus.\] 1. стол; dəyirmi stol элкъвей стол; yazı stolu кхьинардай стол; // столдин; столдал эцигдай (мес. лампа); 2. пер. рах. суфра; stol açmaq стол ахъаюн; 3. стол (кьилди са кардал машгъул тир идара ва я адан са хел, отдел); adres stolu адресрин стол (шегьерра адресар авай, справкаяр гудай чка).
STİROL
STOLBAZ

Digər lüğətlərdə