STOL

[ rus. ]
1. Miz, masa. Uzunsov stol. Girdə stol. Yazı stolu. Cərrahiyyə stolu.
– Zirzəminin ortasında palıd taxtasından iri bir stol qoyulmuşdu. S.Rəhman.
Stolların üstünə yığılmış qəzet, jurnallar rütubətdən saralmışdı. İ.Əfəndiyev.

2. məc. dan. Süfrə. Stol açmaq. Yaxşı stol düzəltmək.
[Səkinə Rüstəmə:] Özün deyirsən ki, stol açacağam, qoyun kəsdirəcəyəm, düyü islatdıracağam. M.İbrahimov.

3. Xüsusi bir işlə məşğul olan idarə və ya onun bir şöbəsi. Adres stolu. Qeydiyyat stolu. Tapıntılar stolu.

Синонимы

  • STOL STOL Bu müqayisədən özünün xeyrinə nəticə çıxaran Elsevər stolun arxasına keçib ürək döyüntüləri içərisində işləməyə başladı (Ə
STİROL
STOLBAZ

Значение слова в других словарях