STOL

i. 1. table; yazı ~u writing-table, desk; ~ arxasında at table; ~ açmaq (süfrə açmaq) to lay* the table; ~ yığışdırmaq to clear the table; 2. department desk, section; sifariş ~u order department / desk

STİMULYATOR
STOLBAZ

Digər lüğətlərdə