STOLBAZ

s. bax vəzifəpərəst

STOL
STOLBAZLIQ

Digər lüğətlərdə