STOMATOLOJİ́

sif. [ yun. ] Stomatologiya ilə bağlı olan, stomatologiyaya aid olan. Stomatoloji klinika. Stomatoloji tədqiqat.
STOMATOLÓGİYA
STOMATÓLOQ

Digər lüğətlərdə