STOMATÓLOQ

[ yun. ] Stomatologiya mütəxəssisi.
STOMATOLOJİ́
STRATÉGİYA

Digər lüğətlərdə