STRATÉGİYA

[ yun. strategia – qoşun və ago – aparıram]
1. Geniş miqyasda hərbi əməliyyat, müharibə hazırlama və aparma sənəti. Strategiya və taktika.
// Müharibə aparma elmi. Strategiya haqqında leksiya. Strategiya kursu.
// Müharibə, hərbi əməliyyat planı.
2. məc. İctimai, siyasi mübarizəyə rəhbərlik etmək məharəti, bacarığı.
STOMATÓLOQ
STRATEJİ́

Digər lüğətlərdə