STREPTOSİD

\[yun. streptos və lat. cae-dere-öldürmək\] фарм. стрептоцид (стрептококкдин азарар сагъардай дарман).
STREPTOKOK
STRESS

Digər lüğətlərdə