STRESS

[ ing. stress – gərginlik] Xarici və ya daxili mühitin mənfi qeyri-spesifik amillərinin təsirinə cavab olaraq canlı orqanizmdə əmələ gələn spesifik fizioloji reaksiya.
STREPTOSİ́D
STRİXNİN

Digər lüğətlərdə