STRUKTURALİ́ZM

[ lat. structura] Müasir dilçilik elmində dil vahidləri arasındakı daxili (struktur) əlaqələri dəqiq təsvir etmək üçün üsullar irəli sürən cərəyanlardan birinin adı.
STRUKTURALİST
STUDİYA

Digər lüğətlərdə