SUAL-CAVAB

bax sorğu-sual. Sualcavab başlandı. Sual-cavab uzun çəkdi. Sualcavab zamanı.
– Bu sual-cavabdan sonra tamam pərt olmuş “ovçu” çaşqın-çaşqın yanyörəsinə göz gəzdirdi. M.Rzaquluzadə.
[Əliqulu:] Sual-cavabdansa, mənə bir əlac tap… S.Rəhman.

SUAL
SUALBAZ

Digər lüğətlərdə