SUALEDİCİ

sif. Sual ifadə edən; suallı. Sualedici gözlər. Sualedici baxış.
– Diqqətlə, sualedici nəzərlərlə Ulduzun gözlərinə baxan qoca qadının birdən dodaqları titrədi. Ə.Məmmədxanlı.
…Cəlal sualedici bir nəzərlə [ustaya] baxdı. S.Vəliyev.

SUALÇI
SUALLI

Digər lüğətlərdə