SUBASAR

bax çaybasar. Subasan çəmən.
– Qoy yamyaşıl məxmər geysin hər biçənək, hər zəmi; Körpə ceyran düzə gəlsin subasarı görəndə. S.Vurğun.
Göz qaralan tarlaları pambıqlar örtsün bu yaz! Qoruqlarda, subasarda qalmasın bir yer boyaz! R.Rza.

SUBASAN
SUBAY

Digər lüğətlərdə