SUBAY

прил. субай (мес. руш, гада).
SUBASAN,
SUBAYLIQ

Digər lüğətlərdə