SUBSTANSİYA

\[alm. Substanz; fr.=ing. Substance; lat. Substancia; yun. Hypostasis, hypokeimenon – aşağıda olan; osm. tr. cevher; tr. Töz; ər. جىهشٌ ; lat. substantia – mahiyyət\] – bax: cövhər; özünün bütün formalarının, insan və onun şüuru da daxil olmaqla təbiət və tarix hadisələrinin daxili vəhdətində götürülmüş obyektiv reallıq və buna görə də elmi idrakın, konkretin nəzəri inikasının əsaslı kateqoriyası \[Mücərrəd və konkret\].
SUBSTANSİALİZM
SUBSTRAT

Digər lüğətlərdə