SUBTROPİ́K

sif. Subtropik sahəyə aid, subtropikdə olan. Subtropik iqlim.
– Elə subtropik bitki yoxdur ki, Azərbaycanda yetişməsin. İ.Əfəndiyev.

SUBSTANTİVLƏŞMƏK
SUBTRÓPİKLƏR

Digər lüğətlərdə