SUBYEKTİV

субъективный
SUBYEKT
SUBYEKTİVLİK

Digər lüğətlərdə