SUBYEKTİVLİK

is.
1. Ancaq bir subyektə, şəxsə, fərdə aid olma; şəxsi, fərdi. Görüşlərin subyektivliyi.
2. Bir şeyə həddən artıq subyektiv münasibət, qeyri-obyektivlik. Məsələnin həllində subyektivlik göstərmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SUBYEKTİVLİK şəxsilik — xüsusilik — fərdilik
SUBYEKTİVİ́ZM
SUCUQ

Digər lüğətlərdə