SUDURLAMA

Sudurlamaq”dan f.is.
SUDUR
SUDURLAMAQ

Digər lüğətlərdə