SUDURLAMAQ

f. bax suluqlamaq

SUDUR
SUF

Digər lüğətlərdə