SUF

is. zool. Xanı balığı fəsiləsindən qiymətli bir balıq.
SUDURLAMAQ
SUFBALIĞI

Digər lüğətlərdə