SUFLİ

aləm – Ay altı aləmdir. Ruhani varlıqlara görə aparılan bu bölgüyə görə, ay altı aləm maddi varlıqların yaşadıqları mə-kandır. Ay üstü aləm isə ruhani və mələki varlıqların olduğu məkandır.
SUFLİ
SÜBUT

Digər lüğətlərdə