SUSMAQ

SUSMAQ – DİLLƏNMƏK Susma, sən sussan, mənim həyatım susar (A.Şaiq); Dillənir dindirməmiş gərəksiz bir saz kimi (S.Rüstəm).

SUSQUNLUQ
SUYUŞİRİN

Digər lüğətlərdə